Juliana Wiklund/morethanwords: sen sommar bröllop!

Förra helgen hade vi glädjen att åka till Skebo Herrgård för att fotografera ett bröllop. Vädret var underbart och paret var som ur en saga. Flera bilder hittar ni på: www.morethanwords.se

Mer om:

Lämna en kommentar

(Din mailadress kommer inte att publiceras.)